“Küçük Bir Nükleer Savaş”

RÜŞTÜ BOZKURT rustu.bozkurt@dunya.com
TEKNOLOJİ GÜNDEMİ


Emily Feng, Nian Liu ve Nic Fildes’in ortak haberinin son cümlesi, Huawei yetkililerinden biri tarafından söylenmişti: “Küçük bir nükleer savaş”… Huawei’nin finansmandan sorumlu başkan yardımcısının Kanada’da tutuklanarak kefaletle serbest bırakması...

Read latest Dunya Tekno Trend online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Turkey
Newspapers in Turkish