Fenomen haline gelen bir internet girişimi

İŞ’TE KİTAP


irbnb kurulmadan bir süre önce, Joe Gebbia diğer kurucu ortak Brian Chesky’ye “Bir gün bir şirket kuracağız ve bunun hakkında bir kitap yazacaklar” der. İşte “airbnb Hikâyesi”, Gebbia’nın önsezisinin, belki de vizyonunun öyküsünü konu ediniyor. Kitap,...

Read latest Kitap online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Turkey
Newspapers in Turkish