Finansal futbol

Bu kitabımla Avrupa ve Dünya futbolundaki bazı paradigmaların değişmesi gerekliliğini ortaya koymaya çalıştım. Bizim gibi ülkeler aleyhine UEFA eliyle oluşturulan bu haksız ve dengesiz rekabet ortamı için “Bu durum kaderimiz olamaz” diye düşündüm.

SPOR


Avrupa futbolu UEFA eliyle yaklaşık yirmi yıldır farklı bir mecraya doğru sürükleniyor. Oyunun, daha doğrusu futbolun çok da hayrına sayılamayacak bir değişimden söz ediyoruz. Her şeyin değiştiği bir ortamda futbolun durağan kalmasını bekleyemeyiz...

Read latest Kitap online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Turkey
Newspapers in Turkish