Iş bitirmek için…

DOĞAN SELÇUK
İŞ’TE KİTAP


retkenlik konusunda dünyanın en etkili düşünürleri arasında yer alan David Allen, İş Bitirici’de çok daha fazla işi daha az güç sarf ederek yapabilmenin, daha rahat olabilmenin ( stressiz performansın) ve daha fazla enerjiye sahip olabilmenin yollarını...

Read latest Kitap online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Turkey
Newspapers in Turkish