Gerçek yaşam hikâyeleri

İŞ’TE KİTAP


Birçok yazar, neden kitap yazdığını kendisine ve okuyucusuna açıklama ihtiyacı hissediyor. Bunu çok anlamlı buluyorum, çünkü her kitap ayrıca yazarın kendisini anlatma aracı. 20 yıllık profesyonel iş yaşamında Türkiye’nintanınanperakendemarkalarında,...

Read latest Kitap online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Turkey
Newspapers in Turkish